Vereniging

Buurt Klinkenberg

Zoals in vele dorpskernen waren er in het verleden ook in Rothem een groot aantal buurtverenigingen gevestigd.

Allen opgericht en bestuurd door vrijwilligers die het belangrijk vonden dat in hun straat of wijk zo’n vereniging bestond. Het saamhorigheidsgevoel versterken en in stand houden door buurtactiviteiten te organiseren want gezelligheid moest hierbij voorop staan, dat was het doel! In Rothem was dat niet anders!

In het algemeen heeft helaas vrijwel elke vereniging tegenwoordig  te maken met een terugloop aan leden en een gebrek aan nieuwe instroom. Vrijwilligers worden ook steeds schaarser.  De “vergrijzing” wordt weleens  genoemd  als zijnde de oorzaak hiervan.

Het aantal actieve buurtverenigingen is daardoor ook aanzienlijk afgenomen. Rothem had er zes, waarvan er nog twee over zijn, één daarvan is buurtvereniging De Klinkenberg.

Ook “De Klinkenberg” raakte in het slob!  Het toenmalige bestuur, ook al gehinderd door afnemende mobiliteit, voelde zich genoodzaakt om in januari 2015 een bijzondere algemene ledenvergadering te houden met op de agenda één punt n.l.  – hoe nu verder? – .

Het was tijdens deze vergadering in café Awd Rothem dat de leden een besluit moesten nemen over het al dan niet voortbestaan van de buurtvereniging.

Unaniem waren de leden van mening dat de buurtvereniging moest blijven bestaan. Drie aanwezige leden stelden zich per direct kandidaat voor een bestuursfunctie en daarmee was een nieuw dagelijks bestuur gevormd n.l., voorzitter, penningmeester en secretaris! Het oude bestuur trad in z’n geheel af en de doorstart was een feit!

Sindsdien worden periodiek  activiteiten voor de buurtbewoners georganiseerd zoals o.a. bloemschikken voor Pasen en Kerstmis (zie tabblad foto’s)  Niet alleen leden zijn daarbij welkom ook niet-leden en introducees!

Neem  b.v. ook de landelijke actie “Nationale Burendag” telkens in september.  Vanaf  het begin neemt Buurtvereniging De Klinkenberg daaraan deel. Elk jaar opnieuw wordt voor deze gezellige buurt-dag een creatieve activiteit bedacht die een  positieve bijdrage levert aan de aankleding van de straat en leefomgeving, waarbij ook zeker aandacht is voor de natuur en het milieu!

Kort om,  “Buurt Klinkenberg” leeft!