Leden info

Voor leden is de jaarlijkse financiële bijdrage € 20.00 per huishouden.

verdere informatie kan worden opgevraagd bij het bestuur

bestuur@buurtklinkenberg.nl